مدیریت
 

سیمین محمدپوررییس اتحادیه شیراز در بیانیه ای موارد خاصی رابیان کرد ازجمله :

خیلی ازافرادبدون تحقیق وبراساس تبلیغات کذایی اقدام به دیدن اموزش زیر نظر کسانی میکنند که تجربه کافی ومدارک معتبر را ندارند ودرپایان ناراضی بوده واقدام به شکایت میکنند وبراساس قانون نظام صنفی اتحادیه موظف به برگرداندن هزینه پرداختی میباشد بنابراین به بانوانی که علاقمند به یادگیری ارایش وپیرایش هستند توصیه کرد : حتما ازمراجعه به مکانهایی که پروانه اموزشگاه ندارند خودداری کرده زیرا نتیجه منفی در برخواهد داشت وخودشان مسول این مشکل خواهندبود . رییس اتحادیه ارایشگران شیراز همچنین اضافه کرد: ازموارد حساس دیگری که منع ان جدا توصیه میشود انجام لیزرتزریق ژل وبوتاکس ودخالت در کارهای پزشکی می باشد که ازحساسیت خاصی برخوردار است .

درپایان رییس اتحادیه شیراز افزود: ازانجاییکه تمام تلاش اتحادیه ایجاد شرایط امن برای اعضا خود میباشد و حمایت ازاعضا رابعهده دارد لذا ازاعضای هماهنگ با قوانین کمال تشکروقدردانی رادارد.