امضای تفاهم نامه بین اتحادیه ارایشگران زنانه و بیمه
مقاله ها

امضای تفاهم نامه بین اتحادیه ارایشگران زنانه و بیمه

امضای تفاهم نامه بین اتحادیه ارایشگران زنانه و جلسه بیمه ...

ادامه مطلب
برگزاری اولین جلسه بیمه
مقاله ها

برگزاری اولین جلسه بیمه

برگزاری اولین جلسه بیمه ...

ادامه مطلب
اعطای تسهیلات ۵۰میلیونی
مقاله ها

اعطای تسهیلات ۵۰میلیونی

اعطای تسهیلات ۵۰میلیونی ...

ادامه مطلب
هدیه ازطرف هیئت مدیره اتحادیه ارایشگران به بانوان زحمتکش ارایشگر
مقاله ها

هدیه ازطرف هیئت مدیره اتحادیه ارایشگران به بانوان زحمتکش ارایشگر

هدیه ازطرف هیئت مدیره اتحادیه ارایشگران به بانوان زحمتکش ارایشگر ...

ادامه مطلب
دخالت درامور پزشکی ممنوع
مقاله ها

دخالت درامور پزشکی ممنوع

دخالت درامور پزشکی ممنوع ...

ادامه مطلب
تعطیلی ارایشگاهها تاپیری در قطع زنجیره کرونا ندارد
مقاله ها

تعطیلی ارایشگاهها تاپیری در قطع زنجیره کرونا ندارد

تعطیلی ارایشگاهها تاپیری در قطع زنجیره کرونا ندارد ...

ادامه مطلب