برگزاری اردوی یک روزه در هفته بسیج
رویداد ها

برگزاری اردوی یک روزه در هفته بسیج

برگزاری اردوی یک روزه در هفته بسیج ...

ادامه مطلب
حضور ریس اتحادیه در دوره های مدیریت و موفقیت کسب وکار
رویداد ها

حضور ریس اتحادیه در دوره های مدیریت و موفقیت کسب وکار

حضور ریس اتحادیه در دوره های مدیریت و موفقیت کسب وکار ...

ادامه مطلب
اهدای لوح تقدیر به سرکارخانم محمدپور رییس اتحادیه ارایشگران شیراز ازطرف سردارحبیبی ریاست نیروی انتظامی
رویداد ها

اهدای لوح تقدیر به سرکارخانم محمدپور رییس اتحادیه ارایشگران شیراز ازطرف سردارحبیبی ریاست نیروی انتظامی

اهدای لوح تقدیر به سرکارخانم محمدپور رییس اتحادیه ارایشگران شیراز ازطرف سردارحبیبی ریاست نیروی انتظامی ...

ادامه مطلب
اهدا لوح تقدیر به سرکار خانم محمدپور از طرف ریاست کل بسیج اصناف کشور
رویداد ها

اهدا لوح تقدیر به سرکار خانم محمدپور از طرف ریاست کل بسیج اصناف کشور

اهدا لوح تقدیر به سرکار خانم محمدپور از طرف ریاست کل بسیج اصناف کشور ...

ادامه مطلب
برگزاری مراسم تقدیر از خانواده شهدا
رویداد ها
هفته بسیج
رویداد ها

هفته بسیج

برگزاری هفته بسیج ...

ادامه مطلب
برگزاری کلاس کوتاهی مو
رویداد ها

برگزاری کلاس کوتاهی مو

برگزاری کلاس کوتاهی مو ...

ادامه مطلب
برگزاری کلاس کار با مواد
رویداد ها

برگزاری کلاس کار با مواد

برگزاری کلاس کار با مواد ...

ادامه مطلب
برگزاری کلاس شنیون
رویداد ها

برگزاری کلاس شنیون

برگزاری کلاس شنیون ...

ادامه مطلب
برگزاری کلاس میکاپ
رویداد ها

برگزاری کلاس میکاپ

برگزاری کلاس میکاپ ...

ادامه مطلب
برگزاری اولین جلسه بیمه
رویداد ها

برگزاری اولین جلسه بیمه

برگزاری اولین جلسه بیمه ...

ادامه مطلب
برگزاری جلسه بیمه ارایشگران 1400/2/13
رویداد ها

برگزاری جلسه بیمه ارایشگران 1400/2/13

برگزاری جلسه بیمه ارایشگران 1400/2/13 ...

ادامه مطلب
پیگیری نرخ نامه جدید توسط اعضای هیئت مدیره
رویداد ها

پیگیری نرخ نامه جدید توسط اعضای هیئت مدیره

پیگیری نرخ نامه جدید توسط اعضای هیئت مدیره ...

ادامه مطلب
بازدید هیئت مدیره ارایشگران زنانه شیراز از خانه سالمندان
رویداد ها

بازدید هیئت مدیره ارایشگران زنانه شیراز از خانه سالمندان

بازدید هیئت مدیره ارایشگران زنانه شیراز از خانه سالمندان ...

ادامه مطلب
بازدید از خانه سالمندان و انجام خدمات به سالمندان عزیز
رویداد ها

بازدید از خانه سالمندان و انجام خدمات به سالمندان عزیز

بازدید از خانه سالمندان و انجام خدمات به سالمندان عزیز ...

ادامه مطلب