اجاره صندلی ممنوع
بخشنامه ها

اجاره صندلی ممنوع

اجاره صندلی ممنوع ...

ادامه مطلب
هفته بسیج
بخشنامه ها

هفته بسیج

هفته بسیج ...

ادامه مطلب
مدیریت مصرف برق
بخشنامه ها

مدیریت مصرف برق

مدیریت مصرف برق ...

ادامه مطلب
بازگشایی مکان صنفی
بخشنامه ها

بازگشایی مکان صنفی

بازگشایی مکان صنفی ...

ادامه مطلب
بستن شدن مکان های صنفی
بخشنامه ها
ثبت نام سایت کارا
بخشنامه ها

ثبت نام سایت کارا

ثبت نام سایت کارا ...

ادامه مطلب
برگزاری وبینار آموزشی سیستم سازی درامد ۱۴۰۰/۴/۲۳
بخشنامه ها

برگزاری وبینار آموزشی سیستم سازی درامد ۱۴۰۰/۴/۲۳

برگزاری وبینار آموزشی سیستم سازی درامد ...

ادامه مطلب
تعطیلی ارایشگاهها ۱۴۰۰/۴/۱۶
بخشنامه ها
برگزاری وبینار آموزشی سیستم سازی درامد ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
بخشنامه ها
آموزش در سالن ها ممنوع ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
بخشنامه ها
مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی
بخشنامه ها

مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی

اخرین ارائه اظهار نامه مالیاتی ...

ادامه مطلب
داشتن کارت مهارت آموزی در محیط کار
بخشنامه ها

داشتن کارت مهارت آموزی در محیط کار

داشتن کارت مهارت آموزی در محیط کار ...

ادامه مطلب
فراخوان برگزاری جلسات آموزشی
بخشنامه ها

فراخوان برگزاری جلسات آموزشی

فراخوان برگزاری جلسات آموزشی ...

ادامه مطلب
اطلاع رسانی اداره مالیاتی1400/03/11
بخشنامه ها

اطلاع رسانی اداره مالیاتی1400/03/11

اطلاع رسانی اداره مالیاتی1400/03/11 ...

ادامه مطلب
وبینار آموزشی امور مالیاتی ۱۴۰۰/۰۳/۰۹
بخشنامه ها

وبینار آموزشی امور مالیاتی ۱۴۰۰/۰۳/۰۹

وبینار آموزشی امور مالیاتی ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ ...

ادامه مطلب
ارایه فاکتور به مشتری
بخشنامه ها

ارایه فاکتور به مشتری

ارایه فاکتور به مشتری ...

ادامه مطلب
منع تردد در روزعید فطر
بخشنامه ها

منع تردد در روزعید فطر

منع تردد در روزعید فطر1400/02/21 ...

ادامه مطلب