هدیه ازطرف هیئت مدیره اتحادیه ارایشگران به بانوان زحمتکش ارایشگر

هدیه ازطرف هیئت مدیره اتحادیه ارایشگران به بانوان زحمتکش ارایشگر

 

 باتوجه به پیگیریهای اتحادیه درجهت بیمه بازنشستگی بانوان زحمتکش این صنف وبالابودن هزینه بسیارزیادبیمه تامین اجتماعی وپس ازپیگیریهای فراوان  وهمکاری رییس مبارزه بااسیبهای اجتماعی سرکارخانم پاداش نیک  توانستیم بانوانی که درروستاهای اطراف شیراز ومناطق ضعیف که  توانایی پرداخت هزینه بیمه تامین اجتماعی راندارند بامبلغی بسیارناچیز درطرح بیمه بازنشستگی  روستائیان وعشایر  قراردهیم  لذا عزیزانی که زیر ۵۰ سال سن دارند ودر روستاهای  (ظفراباد،کیان اباد، کرونی ،شورغان ، ترکان ، دشت ارژن ، انجیره ،گلخون ، گچی ، کودیان ، قلعه نو ، قره باغ ، قلات ،شاهپورجان ، جرسقان ،تفهیان ،پل فسا ،باجگاه ، گویم ،اب پرده ،اب زنگی ،اب انار ،ودیگرروستاهای اطراف........) وزیرنظراتحادیه ارایشگران میباشندمشمول این طرح می باشند.

نظرات

نظرات خود را با استفاده از این فرم به اشتراک بگذارید


captcha