امضای تفاهم نامه بین اتحادیه ارایشگران زنانه و بیمه
مقاله ها

امضای تفاهم نامه بین اتحادیه ارایشگران زنانه و بیمه

امضای تفاهم نامه بین اتحادیه ارایشگران زنانه و جلسه بیمه ...

ادامه مطلب
برگزاری اولین جلسه بیمه
رویداد ها

برگزاری اولین جلسه بیمه

برگزاری اولین جلسه بیمه ...

ادامه مطلب
برگزاری اولین جلسه بیمه
مقاله ها

برگزاری اولین جلسه بیمه

برگزاری اولین جلسه بیمه ...

ادامه مطلب
اعطای تسهیلات ۵۰میلیونی
مقاله ها

اعطای تسهیلات ۵۰میلیونی

اعطای تسهیلات ۵۰میلیونی ...

ادامه مطلب
منع تردد در روزعید فطر
بخشنامه ها

منع تردد در روزعید فطر

منع تردد در روزعید فطر1400/02/21 ...

ادامه مطلب
فعالیت آرایشگاهها1400/2/18
بخشنامه ها

فعالیت آرایشگاهها1400/2/18

فعالیت ارایشگاهها 1400/2/18 ...

ادامه مطلب
بخشودگی جرایم تامین اجتماعی 1400/02/16
بخشنامه ها

بخشودگی جرایم تامین اجتماعی 1400/02/16

بخشودگی جرایم تامین اجتماعی ...

ادامه مطلب
هدیه ازطرف هیئت مدیره اتحادیه ارایشگران به بانوان زحمتکش ارایشگر
مقاله ها

هدیه ازطرف هیئت مدیره اتحادیه ارایشگران به بانوان زحمتکش ارایشگر

هدیه ازطرف هیئت مدیره اتحادیه ارایشگران به بانوان زحمتکش ارایشگر ...

ادامه مطلب
دخالت درامور پزشکی ممنوع
مقاله ها

دخالت درامور پزشکی ممنوع

دخالت درامور پزشکی ممنوع ...

ادامه مطلب
تعطیلی ارایشگاهها تاپیری در قطع زنجیره کرونا ندارد
مقاله ها

تعطیلی ارایشگاهها تاپیری در قطع زنجیره کرونا ندارد

تعطیلی ارایشگاهها تاپیری در قطع زنجیره کرونا ندارد ...

ادامه مطلب
برگزاری جلسه بیمه ارایشگران 1400/2/13
رویداد ها

برگزاری جلسه بیمه ارایشگران 1400/2/13

برگزاری جلسه بیمه ارایشگران 1400/2/13 ...

ادامه مطلب
پیگیری نرخ نامه جدید توسط اعضای هیئت مدیره
رویداد ها

پیگیری نرخ نامه جدید توسط اعضای هیئت مدیره

پیگیری نرخ نامه جدید توسط اعضای هیئت مدیره ...

ادامه مطلب
عدم به کارگیری کارگران افغانی در سالن های زیبایی1400/02/08*
بخشنامه ها

عدم به کارگیری کارگران افغانی در سالن های زیبایی1400/02/08*

عدم به کارگیری کارگران افغانی در سالن های زیبایی1400/02/08* ...

ادامه مطلب
پیگیری کارت بهداشت 1400/02/08
بخشنامه ها

پیگیری کارت بهداشت 1400/02/08

پیگیری کارت بهداشت 1400/02/08 ...

ادامه مطلب
بازگشایی واحد های صنفی از روز شنبه 1400/02/11
بخشنامه ها

بازگشایی واحد های صنفی از روز شنبه 1400/02/11

بازگشایی واحد های صنفی از روز شنبه 1400/02/11 ...

ادامه مطلب
بازدید هیئت مدیره ارایشگران زنانه شیراز از خانه سالمندان
رویداد ها

بازدید هیئت مدیره ارایشگران زنانه شیراز از خانه سالمندان

بازدید هیئت مدیره ارایشگران زنانه شیراز از خانه سالمندان ...

ادامه مطلب
بازدید از خانه سالمندان و انجام خدمات به سالمندان عزیز
رویداد ها

بازدید از خانه سالمندان و انجام خدمات به سالمندان عزیز

بازدید از خانه سالمندان و انجام خدمات به سالمندان عزیز ...

ادامه مطلب
تعطیلی صنف آرایشگران زنانه شیراز مورخ 1اردبهشت
بخشنامه ها

تعطیلی صنف آرایشگران زنانه شیراز مورخ 1اردبهشت

تعطیلی گروه شغلی 2و3و4 در شهرهای قرمز ...

ادامه مطلب